... nechte své obálky vyniknout

Certifikáty

Certifikáty

Certifikace dle ISO

Kvalita surovin zaručuje kvalitu výrobků

Kvalita našich výrobků závisí ve velké míře na kvalitě vstupních surovin. Proto při výrobě používáme suroviny nejvyšší kvality od předních evropských firem. Kromě vysoké kvality naším dalším požadavkem na suroviny je, aby při jejich výrobě byly uplatňovány technologické postupy, které nemají negativní vliv na životní prostředí.

Výroba podle mezinárodních standardů

V roce 1994 jsme získali, díky práci vlastních i externích odborníků, první certifikát ISO od auditorské firmy Lloyd''s Register Quality Assurance, který potvrdil, že výroba všech druhů papíru u nás probíhá podle tohoto mezinárodního standardu. Postupně byl systém řízení kvality aplikován na výrobu veškerého sortimentu společnosti včetně finálních a dehtochemických výrobků. Výrobní proces byl od roku 2001 postupně re-certifikován podle normy ISO 9001:2008.

Kontrola kvality je v naší firmě společným jmenovatelem všech činností v celém procesu nákupu, výroby i prodeje.

Díky uplatňování systematické politiky kvality se nám podařilo předcházet kvalitativním problémům a omezit tak procento reklamací z důvodů nedodržení dohodnutých parametrů výrobků.

iso 9001:2008

CZECH MADE

V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních značek kvality do Programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 685 ze dne 26.6.2002. Tímto přijetím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost značky CZECH MADE.

Sdružení pro Cenu České republiky za jakost udělilo oprávnění užívat značku CZECH MADE našim obálkám a taškám.

Czech made

Osvědčení EKO-KOM

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo životního prostředí.

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

Naše společnost uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s. čímž se zapojila do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

eko-kom

Certifikát FSC®

Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council®) vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Více na www.czechfsc.cz.

Rozhodnutí o vstupu naší společnosti do systému bylo učiněno v polovině roku 2009 a 17.12.2009 jsme úspěšně prošli certifikací a získali certifikát č. SA-COC-002368/C, čímž se aktivně zapojujeme do celosvětové podpory ekologického a odpovědného lesního hospodářství.

V důsledku změny jména, právní formy a sídla společnosti v roce 2013, nám byl vystaven nový certifikát FSC číslo SA-COC-004117 s uživatelskou licencí FSC-C117488, který je platný do 18.7.2018.

Certifikace se vztahuje pouze na výrobky označené FSC.

FSC

CZ EN
hledej:
E-SHOP
© KRKONOŠSKÉ OBÁLKY