... nechte své obálky vyniknout

Doručenky

Obálky s doručenkou

Po 1.1.2006 se nejrozšířenějším druhem staly obálky pro doručování podle správního řádu. Tyto obálky jsme proto zavedli jako standardní zboží, které dodáváme ze skladu ve dvou formátech - B6 (125x176 mm) a upravený C5 (162x217 mm), a ve třech provedeních – bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem – tedy šest základních provedení. Doručenkový lístek je označen "DORUČENKA" na rozdíl od všech dřívějších obálek, kde je označen slovem "DODEJKA". Podle toho se mezi naším zbožím pozná obálka pro správní řízení na první pohled. (Název DORUČENKA se používá také na obálkách pro soudy, které však vyrábíme pouze na zakázku.)

DORUČENKOVÉ obálky

Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), platného od 1.1.2006 Z nového znění správního řádu vyplývá povinnost používat pro zasílání písemností obálek s doručenkou a s poučením o právním dopadu případného odmítnutí zásilky.

Popis obálky:

Doručenková obálka je samopropisovací s vlhčícím lepidlem. Obálka je neadresná a má rozměr 162 x 217 mm, je tedy trochu kratší než běžný formát C5. Další dodávaná velikost je standardní B6 o rozměru 125 x 176 mm. Obálku obou formátů můžete s výhodou použít pro potisk jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) laserovou nebo inkoustovou tiskárnou, nebo i jehličkovou tiskárnou, psacím strojem nebo ručně. Při použití jehličkové tiskárny, psacího stroje nebo ručního vyplnění se adresa propíše na vlepený papír.

Konstrukce obálky:

Přední strana obsahuje doručenku ve formě perforovaného okénka, podlepeného samopropisujícím papírem, na který se propíše adresa. Doručenka (perforované okénko) se po podepsání adresátem vytrhne a vrátí odesílateli. Na prodloužené uzavírací klopě je perforací oddělen útržek "Poučení", pod touto odtrhovací částí je na těle obálky natištěn ještě text "Prohlášení doručujícího orgánu". Obálku lze potisknout jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) – v laserové tiskárně provedení se dvěma adresami, nebo v impaktní tiskárně (jehličkové) s průpisem adresy na vlepený papír. Obálka se vyrábí ve třech barevných mutacích – jako bílá bez pruhu, s modrým pruhem, nebo s červeným pruhem.

Obálky s DODEJKOU

Jedná se o tyto základní druhy:

  • Obálky formátu B6 s odtrhovací Dodejkou (odtrhovací kupon) bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem.
  • Obálky formátu B6, C5 s Dodejkou ve formě vytrhávacího okénka (okénko se v perforaci vytrhne z těla obálky), podlepeného samopropisujícím papírem, bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem.
  • Obálky formátu C5/6 s Dodejkou ve formě vytrhávacího okénka (okénko se v perforaci vytrhne z těla obálky), podlepeného okénkovou folií nebo samopropisujícím papírem, bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem. Nejsou standardním sortimentem, jedná se o zakázkovou výrobu.

Tyto obálky použije každá osoba nebo organizace, které není povinna řídit se právní normou ukládající použití speciálních obálek např. pro správní řízení nebo pro soudy. Formát C5 se používá pro větší zásilky, formát C5/6 zejména pro strojní zpracování při mechanizované přípravě korespondence. Existují i další provedení těchto obálek, která se vyskytují jen ve speciálních aplikacích a proto je zde dále nepopisujeme.

Obálky s DORUČENKOU pro soudy

Obálky pro doručování podle občanského soudního řádu (podle novely 555/2004 zákona 99/1963 Občanský soudní řád)

Zákon a návazně ve své směrnici také Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví náležitosti obálky pro použití k doručování v soudním řízení. Součástí obálky musí být, kromě útržku DORUČENKA, také útržky VÝZVA a POUČENÍ.

Popis obálky:

doručenková obálka je samopropisovací s vlhčícím lepidlem. Obálka je neadresná a má rozměr 162 x 217 mm, je tedy trochu kratší než běžný formát C5. Obálku můžete s výhodou použít pro potisk jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) laserovou nebo inkoustovou tiskárnou, nebo i jehličkovou tiskárnou, psacím strojem nebo ručně. Při použití jehličkové tiskárny, psacího stroje nebo ručního vyplnění se adresa propíše na vlepený papír.

Konstrukce obálky:

přední strana obsahuje doručenku ve formě perforovaného okénka, podlepeného samopropisujícím papírem, na který se propíše adresa. Doručenka (perforované okénko) se po podepsání adresátem vytrhne a vrátí odesílateli. Na prodloužené uzavírací klopě jsou perforací odděleny útržky "Výzva" a "Poučení", pod touto odtrhovací částí je na těle obálky natištěn ještě text "Prohlášení doručujícího orgánu". Zalepování obálky je vlhčicí nebo s lepením s krycí páskou.

Obálku lze potisknout jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) – v laserové tiskárně provedení se dvěma adresami, nebo v impaktní tiskárně (jehličkové) s průpisem adresy na vlepený papír.

Obálka má ve smyslu směrnice MSp. ČR devět typů, které se liší textem a barvou pruhů.

Kromě uvedených obálek vyrábíme také

  • Zakázkové doručenkové obálky s individuálním potiskem, odlišným od standardního provedení podle požadavku zákazníka
  • Zakázkové doručenkové obálky s individuálním přítiskem na standardní obálku, který může obsahovat například Vaší adresu na přední straně i zadní straně nebo výplatné. Cena tohoto přítisku je závislá na množství potiskovaných obálek.

Rozložená obálka s "doručenkou" a "poučením"

vnější strana
obálka s doručenkou - vnější strana
vnitřní strana
obálka s doručenkou - vnitřní strana

obálky s doručenkou - dodejkou

Obálky s vytrhávací doručenkou a odtrhovacím poučením
(dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád)
Balení: 1000 ks v krabici.
obálka s doručenkou B6, bez pruhu, text 125 x 176

obálka B6, bez pruhu, text 125 x 176

SAP: 8000004902
ID: 1144479
obálka s doručenkou B6, modrý pruh, text 125 x 176

obálka B6, modrý pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004904
ID: 1144487
obálka s doručenkou B6, červený pruh, text 125 x 176

obálka B6, červený pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004903
ID: 1144495
obálka s doručenkou B6, samolepící, bez pruhu, text 125 x 176

obálka B6, samolepící, bez pruhu, text 125 x 176

SAP: 8000004899
ID: 1147928
obálka s doručenkou B6, samolepící, modrý pruh, text 125 x 176

obálka B6, samolepící, modrý pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004901
ID: 1147936
obálka s doručenkou B6, samolepící, červený pruh, text 125 x 176

obálka B6, samolepící, červený pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004900
ID: 1147944
obálka s doručenkou C5 zkrácená, bez pruhu, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, bez pruhu, text 162 x 217

SAP: 8000004914
ID: 1145762
obálka s doručenkou C5 zkrácená, modrý pruh, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, modrý pruh, text 162 x 217

SAP: 8000004919
ID: 1145771
obálka s doručenkou C5 zkrácená, červený pruh, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, červený pruh, text 162 x 217

SAP: 8000004915
ID: 1145789
obálka s doručenkou C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou, bez pruhu, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou, bez pruhu, text 162 x 217

SAP: 8000004908
ID: 1155493
obálka s doručenkou C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou, modrý pruh, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou, modrý pruh, text 162 x 217

SAP: 8000004913
ID: 1155506
obálka s doručenkou C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou,červený pruh, text 162 x 217

obálka C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou,červený pruh, text 162 x 217

SAP: 8000004909
ID: 1155514

obálky s vytrhávacím okénkem - dodejkou, samopropisovací

Balení: 1000 ks v krabici.
obálka s dodejkou B6, oblá klopa, bez pruhu, text 125 x 176

obálka B6, oblá klopa, bez pruhu, text 125 x 176

SAP: 8000004883
ID: 1142975
obálka s dodejkou B6, oblá klopa, modrý pruh, text 125 x 176

obálka B6, oblá klopa, modrý pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004885
ID: 1143038
obálka s dodejkou B6, oblá klopa, červený pruh, text 125 x 176

obálka B6, oblá klopa, červený pruh, text 125 x 176

SAP: 8000004884
ID: 1143046
obálka s dodejkou C5, oblá klopa, bez pruhu, text 162 x 229

obálka C5, oblá klopa, bez pruhu, text 162 x 229

SAP: 8000004889
ID: 1142001
obálka s dodejkou C5, oblá klopa, modrý pruh, text 162 x 229

obálka C5, oblá klopa, modrý pruh, text 162 x 229

SAP: 8000004891
ID: 1142027
obálka s dodejkou C5, oblá klopa, červený pruh, text 162 x 229

obálka C5, oblá klopa, červený pruh, text 162 x 229

SAP: 8000004890
ID: 1142035

obálky s odtrhávací klopou - dodejkou

Balení: 1000 ks v krabici.
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, bez pruhu, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, bez pruhu, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004877
ID: 1141622
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, modrý pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, modrý pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004879
ID: 1141657
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, červený pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, červený pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004878
ID: 1141665
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující,bez pruhu, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující,bez pruhu, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004880
ID: 1142140
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující,modrý pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující,modrý pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004882
ID: 1142174
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující, červený pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující, červený pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004881
ID: 1142182
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, bez pruhu, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, bez pruhu, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004874
ID: 1142895
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, modrý pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, modrý pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004876
ID: 1142924
obálka s dodejkou B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, červený pruh, text, recy 125 x 176

obálka B6, odtrhávací, samopropisující, samolepící, červený pruh, text, recy 125 x 176

SAP: 8000004875
ID: 1142932

Obálky s vytrhávacím okénkem - dodejkou, samopropis - úřední psaní

Balení: 1000 ks v krabici.
obálka s dodejkou C5, zkrácená, zelený pruh, doporučeně 162 x 217

obálka C5, zkrácená, zelený pruh, doporučeně 162 x 217

SAP: 8000004894
ID: 1306554
obálka s dodejkou C5, zkrácená, zelený pruh, do vlastních rukou 162 x 217

obálka C5, zkrácená, zelený pruh, do vlastních rukou 162 x 217

SAP: 8000004895
ID: 1306562
obálka s dodejkou C5, zkrácená, samolepící s krycí páskou, zelený pruh, doporučeně 162 x 217

obálka C5, zkrácená, samolepící s krycí páskou, zelený pruh, doporučeně 162 x 217

SAP: 8000004892
ID: 1306571
obálka s dodejkou C5 zkrácená, samolep. s krycí páskou, zelený pruh pruh, do vlastních rukou 162 x 217

obálka C5 zkrácená, samolep. s krycí páskou, zelený pruh pruh, do vlastních rukou 162 x 217

SAP: 8000004893
ID: 1306589
CZ EN
hledej:
E-SHOP
© KRKONOŠSKÉ OBÁLKY