Technické údaje

Názvosloví u obálek

Formátové řady

číslo formátu Formátová řada (mm)
A B C E
0 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297  
1 594 x 841 707 x 1000 648 x 917  
2 420 x 594 500 x 707 458 x 648  
3 297 x 420 353 x 500 324 x 458  
4 210 x 297 250 x 353 229 x 324 280 x 400
5 148 x 210 176 x 250 162 x 229 200 x 280
6 105 x 148 125 x 176 114 x 162  
7 74 x 105 88 x 125    
8 52 x 74 62 x 88    

Formátové řady jsou jedním ze základních nástrojů standardizace (normalizace) výroby a výrobků. V papírenském a polygrafickém oboru se užívají formáty řad A, B, C a E. Základní řada A se užívá pro dokumenty v konečné podobě – nejčastěji velikost A4 nebo A5, občas také A3. Rozměry v řadách B a C jsou větší a užívají se v případech, kdy konečný rozměr výrobku podle řady A se dosáhne až po jeho konečné úpravě (oříznutí, naskládání a oříznutí, apod.), nebo má umožnit vložení výrobku s rozměry podle řady A. Tyto formáty jsou běžné v polygrafii a ve výrobě obálek. Při výrobě obálek se používají zejména formáty B a C vyznačené v tabulce, nebo jejich kombinace (C5/6). Zcela mimo formátové řady je obálka DL s rozměrem 220 x 110 mm. Zřídka se vyskytující formát E se v České republice téměř nepoužívá.

Způsob výroby

Obálky se vyrábějí na obálkových strojích z rolí papíru příslušné šíře nebo z předem vyseknutých přířezů rozvinutého tvaru obálky.

 • Výroba z rolí

  Používá se na hromadnou výrobu standardních obálek s různými druhy lepení, s vnitřním tiskem nebo bez něj a s vrchním potiskem obálky flexotiskem jednou až čtyřmi barvami (jednoduchý tisk loga a adresy).
 • Výroba z přířezů

  Používá se pro výrobu menších sérií obálek ve speciálním provedení (atypické formáty, obálky z předem potištěných archů, obálky z barevného papíru nebo ze speciálních druhů papíru atd.).

Materiál pro výrobu obálek a tašek

Používá se papír se specifickými vlastnostmi, jako je dostatečná pevnost, rovinnost, stálost odstínu, vzpěrová tuhost apod. Standardní obálky se vyrábějí z papíru s gramáží 80 g/m2, tašky z papíru s gramáží 100 g/m2.

Uzavírací klopa

Uzavírací klopa s nánosem lepidla slouží k uzavření obálky. Může mít různý tvar.

rovná

Vhodná pro všechny druhy lepení, dlouhá zpravidla 25 až 40mm. S vlhčícím lepem použitelná na některých typech obálkovacích linek pro automatické plnění.

šípová

Pouze vlhčicí lepení.

konfekční

Pouze vlhčicí lepení.

sedlová šípová

Pouze vlčhčicí, zejména pro automatické plnění.

sedlová zaoblená /euro/

Pouze vlhčicí, zejména pro automatické plnění.

lichoběžníková /trapézová/

Pouze vlhčicí, zejména pro automatické plnění.

oblá

Pouze vlhčící lepení. V délce 35 až 45 mm je vhodná i pro automatické plnění.

Lepidlo na uzavírací klopě

Používají se tyto druhy uzavíracího lepidla:

 • Vlhčící

  Lepí po navlhčení. Toto lepidlo mají všechny obálky pro automatické plnění.
 • Samolepící latexové

  Je naneseno na dvou klopách (odtutd dvouklopové samolepicí obálky). Při spojení klop se zalepí.
 • Samolepící s krycí páskou (stripové)

  Lepidlo je chráněno páskou ze silikonovaného papíru, která se před zalepením sejme.

Okénko na obálkách a taškách

Okénka se na standardních formátech obálek vyrábějí se zaoblenými rohy podle norem ČSN nebo DIN. Vzdálenost okénka od hrany obálky musí být nejméně 12mm. Materiál okénka je obvykle průhledná matná folie. Umístění nebo rozměry okénka neuvedené v následující tabulce jsou nestandardní a vyrábíme je na zakázku.

ČSN: Česká republika, Slovenská republika

Obálka Zprava Zdola Rozměr
DL 15 28 104 x 42
C5/6 15 28 104 x 42
C5 dole 15 28 104 x 42
C5 nahoře 15 28 104 x 42
Taška Zprava Shora Rozměr
C4 20 58 90 x 55

DIN: Spolková republika Něměcko

Obálka Zleva Zdola Rozměr
DL 20 15 90 x 45
C5 20 60 90 x 45
Taška Zleva Shora Rozměr
C4 20 57 90 x 55

Provedení obálek

 • Stavěcí znak - provedení "M"

  Tři černé silnější čárky na obálce vpravo dole nebo pod okénkem standardně pouze na obálkách C5/6. Slouží pro potřeby pošty – třídicí stroje, které pošta používá, podle tohoto znaku poznají adresu. Provedení se stavěcím znakem se označuje písmenem „M“ (např. C5/6M).
 • Linky pro psaní adresy - provedení "R" (ruční psaní)

  Používá se zřídka, vyskytuje se již jen na obálkách C6. Jde o linky pro adresu, stavěcí znak a před ním okénka pro vepsání PSČ. Značí se R (např. C6R).

Obálky s doručenkou

Po 1.1.2006 se nejrozšířenějším druhem staly obálky pro doručování podle správního řádu. Tyto obálky jsme proto zavedli jako standardní zboží, které dodáváme ze skladu ve dvou formátech - B6 (125x176 mm) a upravený C5 (162x217 mm), a ve třech provedeních – bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem – tedy šest základních provedení. Doručenkový lístek je označen "DORUČENKA" na rozdíl od všech dřívějších obálek, kde je označen slovem "DODEJKA". Podle toho se mezi naším zbožím pozná obálka pro správní řízení na první pohled. (Název DORUČENKA se používá také na obálkách pro soudy, které však vyrábíme pouze na zakázku.)

DORUČENKOVÉ obálky

Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), platného od 1.1.2006 Z nového znění správního řádu vyplývá povinnost používat pro zasílání písemností obálek s doručenkou a s poučením o právním dopadu případného odmítnutí zásilky.

Popis obálky:

Doručenková obálka je samopropisovací s vlhčícím lepidlem. Obálka je neadresná a má rozměr 162 x 217 mm, je tedy trochu kratší než běžný formát C5. Další dodávaná velikost je standardní B6 o rozměru 125 x 176 mm. Obálku obou formátů můžete s výhodou použít pro potisk jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) laserovou nebo inkoustovou tiskárnou, nebo i jehličkovou tiskárnou, psacím strojem nebo ručně. Při použití jehličkové tiskárny, psacího stroje nebo ručního vyplnění se adresa propíše na vlepený papír.

Konstrukce obálky:

Přední strana obsahuje doručenku ve formě perforovaného okénka, podlepeného samopropisujícím papírem, na který se propíše adresa. Doručenka (perforované okénko) se po podepsání adresátem vytrhne a vrátí odesílateli. Na prodloužené uzavírací klopě je perforací oddělen útržek "Poučení", pod touto odtrhovací částí je na těle obálky natištěn ještě text "Prohlášení doručujícího orgánu". Obálku lze potisknout jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) – v laserové tiskárně provedení se dvěma adresami, nebo v impaktní tiskárně (jehličkové) s průpisem adresy na vlepený papír. Obálka se vyrábí ve třech barevných mutacích – jako bílá bez pruhu, s modrým pruhem, nebo s červeným pruhem.

Obálky s DODEJKOU

Jedná se o tyto základní druhy:

 • Obálky formátu B6 s odtrhovací Dodejkou (odtrhovací kupon) bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem.
 • Obálky formátu B6, C5 s Dodejkou ve formě vytrhávacího okénka (okénko se v perforaci vytrhne z těla obálky), podlepeného samopropisujícím papírem, bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem.
 • Obálky formátu C5/6 s Dodejkou ve formě vytrhávacího okénka (okénko se v perforaci vytrhne z těla obálky), podlepeného okénkovou folií nebo samopropisujícím papírem, bez pruhu, s modrým nebo červeným pruhem. Nejsou standardním sortimentem, jedná se o zakázkovou výrobu.

Tyto obálky použije každá osoba nebo organizace, které není povinna řídit se právní normou ukládající použití speciálních obálek např. pro správní řízení nebo pro soudy. Formát C5 se používá pro větší zásilky, formát C5/6 zejména pro strojní zpracování při mechanizované přípravě korespondence. Existují i další provedení těchto obálek, která se vyskytují jen ve speciálních aplikacích a proto je zde dále nepopisujeme.

Obálky s DORUČENKOU pro soudy

Obálky pro doručování podle občanského soudního řádu (podle novely 555/2004 zákona 99/1963 Občanský soudní řád)

Zákon a návazně ve své směrnici také Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví náležitosti obálky pro použití k doručování v soudním řízení. Součástí obálky musí být, kromě útržku DORUČENKA, také útržky VÝZVA a POUČENÍ.

Popis obálky:

doručenková obálka je samopropisovací s vlhčícím lepidlem. Obálka je neadresná a má rozměr 162 x 217 mm, je tedy trochu kratší než běžný formát C5. Obálku můžete s výhodou použít pro potisk jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) laserovou nebo inkoustovou tiskárnou, nebo i jehličkovou tiskárnou, psacím strojem nebo ručně. Při použití jehličkové tiskárny, psacího stroje nebo ručního vyplnění se adresa propíše na vlepený papír.

Konstrukce obálky:

přední strana obsahuje doručenku ve formě perforovaného okénka, podlepeného samopropisujícím papírem, na který se propíše adresa. Doručenka (perforované okénko) se po podepsání adresátem vytrhne a vrátí odesílateli. Na prodloužené uzavírací klopě jsou perforací odděleny útržky "Výzva" a "Poučení", pod touto odtrhovací částí je na těle obálky natištěn ještě text "Prohlášení doručujícího orgánu". Zalepování obálky je vlhčicí nebo s lepením s krycí páskou.

Obálku lze potisknout jedním průchodem (při otevřené uzavírací klopě) – v laserové tiskárně provedení se dvěma adresami, nebo v impaktní tiskárně (jehličkové) s průpisem adresy na vlepený papír.

Obálka má ve smyslu směrnice MSp. ČR devět typů, které se liší textem a barvou pruhů.

Kromě uvedených obálek vyrábíme také

 • Zakázkové doručenkové obálky s individuálním potiskem, odlišným od standardního provedení podle požadavku zákazníka
 • Zakázkové doručenkové obálky s individuálním přítiskem na standardní obálku, který může obsahovat například Vaší adresu na přední straně i zadní straně nebo výplatné. Cena tohoto přítisku je závislá na množství potiskovaných obálek.

Rozložená obálka s "doručenkou" a "poučením"

vnější strana
vnitřní strana
KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
Úpská 481
542 24 Svoboda nad Úpou

obalky(***antispam***@***antispam***)krkonosskeobalky(***antispam***.***antispam***)com

+420 499 300 412

člen skupinyčlen skupiny nastavení cookies