Historie

Společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY získala své nové jméno v souvislosti se změnou vlastníků v r. 2012, kdy byla takto přejmenována ze společnosti KRPA ENVELOPE, a.s., která byla jednou z nástupnických společností společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Součastně byla změněna i její právní forma na společnost s ručením omezeným. Od tohoto roku byla i výroba poštovních obálek kompletně přemístěna z Hostinného do nedaleké Svobody nad Úpou.

Tradice výroby a zpracování papíru v našem regionu spadá až do 19. století a je v našem odvětví známá pod označením KRPA.

První zmínky o výrobě papíru v okolí Hostinného jsou ze 16. století. Hostinné se stalo sídlem papírenské výroby v roce 1835, dočkalo se však maximálního rozmachu. Bratři Gustav a Vilém Kieslingové založili v tzv. Labském Mlýně na svou dobu vysoce moderní strojní papírnu a následně Gustav Roeder a Julius Eichmann výrobu celulózy a papíru. Od samého počátku byla výroba orientována na speciální druhy papíru a firma Eichmann a spol. dosáhla v této oblasti domácího i mezinárodního ocenění.

V roce 1945 byl na základě znárodňovacích dekretů vytvořen národní podnik Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném. Základem se staly papírny Eichmann a spol. v Hostinném a postupně byly přičleněny další menší podniky v okolí. V důsledku neustále se zhoršující ekologické situace na horním toku Labe byla v roce 1984 zastavena výroba celulózy v Hostinném. V roce 1986 byl uveden do provozu závod na výrobu přímopropisujících papírů. Akciová společnost Krkonošské papírny, a.s. byla založena 1.5.1992 privatizací bývalého státního podniku.

KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
Úpská 481
542 24 Svoboda nad Úpou

obalky(***antispam***@***antispam***)krkonosskeobalky(***antispam***.***antispam***)com

+420 499 300 412

člen skupinyčlen skupiny nastavení cookies