Trvale udržitelný rozvoj

Společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a dbá na to, aby její další rozvoj vedl ke zvyšování blahobytu společnosti při zachování životního prostředí a jeho ochraně pro budoucí generace. Jejím cílem je nejen zachování, ale také jeho postupné zlepšování.

Životní prostředí

Jako velký zpracovatel papíru má společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. zájem na šetrném využívání přírodních zdrojů = lesů. Část své produkce vyrábí z recyklovaného papíru. Společnost má zájem na prosazování environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného způsobu obhospodařování lesů. V závěru roku 2009 získala certifikát FSC®, který zaručuje, že dřevo zpracované do výrobků s tímto logem pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.

Aby snížila vliv své výroby na životní prostředí přijala řadu opatření ke snížení emisí těkavých látek a přechodem na používání vyššího podílu vodních barev snížila od roku 2008 množství emisí o cca 50%.

Etika a sociální odpovědnost

Společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. dodržuje základní pravidla podnikatelské etiky, která považuje za klíč k úspěchu v silně konkurenčním podnikatelském prostředí. Striktně dodržuje rovnoprávnost vůči zaměstnancům, uchazečům o práci, obchodním partnerům a veřejnosti. Dbá na rozvoj svých zaměstnanců pravidelným vzděláváním, dbá na zlepšování pracovního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Místní komunita

Společnost funguje již dlouhá léta a ovlivňuje život ve svém okolí. Cítí spoluodpovědnost za zdravý rozvoj komunit ve svém okolí a spolupracuje s některými neziskovými organizacemi. Společnost realizuje část svých nákupů od společností zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Kvalita

Kontrola jakosti je v naší firmě společným jmenovatelem všech činností v celém procesu nákupu, výroby i prodeje. Kvalita našich výrobků závisí ve velké míře na kvalitě vstupních surovin. Proto při výrobě používáme suroviny nejvyšší kvality od předních evropských firem. Kromě vysoké kvality naším dalším požadavkem na suroviny je, aby při jejich výrobě byly uplatňovány technologické postupy, které nemají negativní vliv na životní prostředí.

KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
Úpská 481
542 24 Svoboda nad Úpou

obalky(***antispam***@***antispam***)krkonosskeobalky(***antispam***.***antispam***)com

+420 499 300 412

člen skupinyčlen skupiny nastavení cookies